درباره آتیش بازی

این مجموعه با بهره گیری از کادر متخصص و مجرب، نورافشانی هوایی را در سه کلاس سنگین، نیمه سنگین و سبک و آتش بازی زمینی را در دو کلاس سرد و گرم با افکت های مختلف انجام می دهد. خلق جلوه های نوین نورافشانی بدون دخالت دست و به صورت الکتریکی هنر ماست.

شادی هایتان را با ما تجربه کنید

خلق جلوه های نوین نورافشانی بدون دخالت دست و به صورت الکتریکی هنر ماست.